Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ny sognegård i Sct. Olai

Menighedsrådet har gennem de seneste par år arbejdet med at fremtidssikre Sct. Olai Sognegård, dels så den kan leve op til nutidens bygningskrav og dels rumme de mange aktiviteter vi gerne vil understøtte.

Den nuværende sognegård trængte bl.a. til nye vinduer og generelt en bedre isolering og gennem flere år havde der været ønsker om at forbedre kirkesalen, især med hensyn til akustik og belysning. Disse overvejelser resulterede i, at vi fik lavet et projekt som indeholdt en tilbygning til salen og undervisningslokalet og en generel energioptimering.

Dette projekt blev forelagt provstiudvalget, som var meget positive for vores forslag, men deres beslutning blev, at det var bedre at bygge en helt ny sognegård. Den beslutning blev vi meget glade for, da vi på den måde kan få det mest optimale ud af de penge som provstiudvalget og stiftet vil stille til rådighed for projektet.

Vi har nu de seneste måneder, sammen med det lokale arkitektfirma Bjerg Arkitektur, fået udarbejdet et projekt for en ny sognegård, med samme placering som den gamle.

Det er vores ønske at den nye bygning skal danne rammen om et aktivt sogneliv og vores ønsker er, at vi kan have endnu flere aktiviteter, henvendt til alle aldersgrupper, i sognegården.

Det centrale rum vil, ligesom i den eksisterende sognegård, være salen et rum der skal kunne rumme mange forskellige aktiviteter og for at øge fleksibiliteten, bliver der ud til en foyer isat en stor foldedør som kan binde de to rum sammen.

Vi er privilegeret af at rigtigt mange af de unge i Sct. Olai Sogn vælger at modtage konfirmationsundervisning og derfor har det været meget vigtigt at skab optimale forhold til dette. Både salen og undervisningsrummet indrettes således at der let kan omstilles fra den ene aktivitet til den anden, dette muliggøres ved det centralt placerede depotrum.

I foyer området er det tanken at der indrettes et cafeområde, som vi håber kan blive husets centrale mødested, med mulighed for en kop kaffe og en snak.

Der bliver selvsagt præstekontor og kontor for andre ansatte i det nye hus, det har i mange år være en mangel i den nuværende bygning, som jo oprindeligt var første face i et kirkecenter, som aldrig blev gennemført.

Vi har søgt at få et markant andet bygningsudtryk end den nuværende lidt anonyme sognegård. Ovenstående skitse viser facaden med hovedindgang set fra nord.

Vi forventer at vi her i efteråret 2019 går i gang med byggeriet og at vi kan flytte ind i de nye lokaler i efteråret 2020.

Vi arbejder sideløbende med at finde løsninger så vi kan opretholde så mange aktiviteter som muligt i byggeperioden. Vi påregner at opstille nogle midlertidige pavilloner.